Deeqo waxbarasho oo aan u baahnayn IELTS 📚Dalka Ingiriiska

 1. University of Bath Global Leaders Scholarship In UK 2024 (Funded)
  Link: https://lnkd.in/duW6k7nz
 2. Cambridge University Gate Scholarship In UK (Fully Funded)
  Link: https://lnkd.in/ddzvQCpH
 3. Boustany Foundation Cambridge Scholarship In UK 2024 (Funded)
  Link: https://lnkd.in/dgeEtuJk
 4. University of Strathclyde Deans Excellence Scholarships In UK 2024 (Funded)
  Link: https://lnkd.in/dgZ2T34B
 5. University of Oxford Clarendon Scholarship in UK 2024 (Fully Funded)
  Link: https://lnkd.in/dysqkbPv
 6. University of Oxford Rhodes Scholarship UK 2024 (Fully Funded)
  Link: https://lnkd.in/d6NqTfm5
 7. British Council STEM Scholarships In UK 2024 (Fully Funded)
  Link: https://lnkd.in/dn77K7dm
 8. University of Dundee Steve Weston and Trust Scholarships In UK 2024 (Fully Funded)
  Link: https://lnkd.in/dg3b3UrC
 9. The University Of Glasgow Excellence Scholarship In UK 2024 (Funded)
  Link: https://lnkd.in/gfbdTAKf
 10. Leeds University International Excellence Scholarships In UK 2023-24 (Funded)
  Link: https://lnkd.in/dtXjbr8A
 11. Aston University Global Ambassador Scholarship In UK 2024 (Funded)
  Link: https://lnkd.in/dWKQXg-s
 12. University of Warwick Master Scholarship In UK 2024 (Funded)
  Link: https://lnkd.in/dnaD6bHB-
wixii faafaahin dheeraada nagala soo xidhiidh 252-63-4214221